PRIVACYVERKLARING

Jazeker, ook ECHT MOOIJ legt gegevens van je vast. Op deze pagina leggen we je uit welke gegevens we van je vastleggen en waarvoor we die gebruiken of waarom we die nodig hebben. Als je hierover vragen hebt dan kun je contact met ons opnemen door e-mail te sturen naar info@echtmooij.nl.

ONZE GEGEVENS
Handelsnaam: ECHT MOOIJ
Adres: Zonnebaan 35
Woonplaats: Utrecht
KvK-nr: 30277620

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Als je ons inhuurt, producten bij ons bestelt of ons om informatie vraagt, leggen we gegevens van je vast. Meestal verstrek je deze gegevens zelf aan ons, bijvoorbeeld via e-mail of via ons contact- of bestelformulier. Hieronder vind je een opsomming:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres- en factuurgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres, website en/of socialmediaprofielen;
 • Overige (persoons-)gegevens die je zelf verstrekt;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser, IP-adres en apparaattype;
 • De (portret-)foto’s die we in opdracht voor je maken.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@echtmooij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM LEGGEN WE GEGEVENS VAST?
ECHT MOOIJ verwerkt jouw persoonsgegevens om:

 • Je te kunnen bellen, e-mailen of op andere wijze contact met je op te nemen over de opdracht(en) waarvoor je ons hebt ingehuurd of wil inhuren, of om je vragen te beantwoorden;
 • Om producten bij je af te kunnen (laten) leveren;
 • Je een factuur te kunnen sturen die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst;
 • Je betaling af te kunnen handelen;
 • Onze nieuwsbrief te kunnen sturen;
 • Je aanbiedingen te kunnen doen.

Onze website:

 • analyseert jouw gedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

OP WELKE GRONDSLAGEN VERWERKEN WIJ GEGEVENS
Wij verwerken je gegevens op de volgende grondslagen:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben;• Gerechtvaardigd belang;
 • Toestemming.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ECHT MOOIJ tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

(Categorie) Persoonsgegeven – Bewaartermijn – Reden
Personalia – 7 jaar – Wettelijke verplichting
Bedrijfsnaam – 7 jaar – Wettelijke verplichting
Adres, postcode, woonplaats – 7 jaar – Wettelijke verplichting
Gegevens t.b.v. website-analyse – 14 maanden  –  Minimale bewaartermijn Google
Onbewerkte foto’s – 18 maanden – Mogelijkheid tot alternatieve selectie van aangeleverde foto’s
Bewerkte foto’s – 7 jaar – Archivering om je nog van dienst te kunnen zijn

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
ECHT MOOIJ verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze bedrijven hebben wij afspraken gemaakt over hoe zij met jouw gegevens mogen omgaan; dit hebben we vastgelegd in overeenkomsten. Zo besteden wij bijvoorbeeld het maken van afdrukken (albums, wanddecoraties en foto’s) uit aan een fotovaklab, laten wij onze producten bezorgen door een bezorgdienst, en hebben wij onze administratie in handen gelegd van een professionele boekhouder.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
ECHT MOOIJ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ECHT MOOIJ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@echtmooij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
ECHT MOOIJ neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@echtmooij.nl. ECHT MOOIJ heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze website is beveiligd met een TLS-certificaat. Je gegevens worden zo via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan ‘https’ in de URL en het hangslotje in de adresbalk.
 • Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall, voor al onze computers.
 • Al onze computers en harddisks zijn gecodeerd en met sterke wachtwoorden beveiligd. De wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.
 • Onze online-accounts zijn beveiligd middels tweestapsauthenticatie.

KLACHTEN
Tot slot willen wij je erop wijzen dat als je vindt dat wij niet zorgvuldig met je gegevens omgaan, je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.